အတန္းခြဲ အမွတ္စဥ္ (၉) ၆ လပိုင္း (၁၂) ရက္ေန႔ ၂၀၁၈ မွာစပါမယ္ 👇👇👇Xiaomi Fastboot Update Firmware


Xiaomi Mi 1/1S Latest Stable Version Fastboot File Download

Xiaomi Mi 2/2S Latest Developer Version Fastboot File Download

Xiaomi Mi2/2S Latest Special Edition Fastboot File Download

Xiaomi Mi 2/2S Latest Stable Version Fastboot File Download

Xiaomi Mi 2A Latest Developer Version Fastboot File Download

Xiaomi Mi 2A Latest Special Editon Fastboot File Download

Xiaomi Mi 2A Latest Stable Version Fastboot File Download

Xiaomi Mi 3 CDMA/WCDMA Lastest China Developer Version Fastboot File Download

Xiaomi Mi 3 CDMA/WCDMA Lastest Global Developer Version Fastboot File Download

Xiaomi Mi 3 CDMA/WCDMA Latest China Stable Version Fastboot File Download

Xiaomi Mi 3 CDMA/WCDMA Latest Global Stable Version Fastboot File Download

Xiaomi Mi 4 CDMA/WCDMA/LTE Latest China Developer Version Fastboot File Download

Xiaomi Mi 4 CDMA/WCDMA/LTE Latest Global Developer Version Fastboot File Download

Xiaomi Mi 4 CDMA/WCDMA/LTE Latest China Stable Version Fastboot File Download

Xiaomi Mi 4 CDMA/WCDMA/LTE Latest Global Stable Version Fastboot File Download

Xiaomi Mi 4S Latest China Developer Version Fastboot File Download

Xiaomi Mi 4S Latest China Stable Version Fastboot File Download

Xiaomi Mi 5 Latest China Developer Version Fastboot File Download

Xiaomi Mi 5 Latest China Stable Version Fastboot File Download

Xiaomi Mi 5 Latest Global Developer Version Fastboot File Download

Xiaomi Mi 5 Latest Global Stable Version Fastboot File Download

Xiaomi Mi Note Latest China Developer Version Fastboot File Download

Xiaomi Mi Note Latest Global Developer Version Fastboot File Download

Xiaomi Mi Note Latest China Stable Version Fastboot File Download

Xiaomi Mi Note Latest Global Stable Version Fastboot File Download

Xiaomi Mi Note Pro Latest Developer Version Fastboot File Download

Xiaomi Mi Note Pro Latest Stable Version Fastboot File Download

Xiaomi Mi 4i Latest China Developer Version Fastboot File Download

Xiaomi Mi 4i Latest Global Developer Version Fastboot File Download

Xiaomi Mi 4i Latest China Stable Version Fastboot File Download

Xiaomi Mi 4i Latest Global Stable Version Fastboot File Download

Xiaomi Mi 4c Latest China Developer Version Fastboot File Download

Xiaomi Mi 4c Latest China Stable Version Fastboot File Download

Xiaomi Mi Pad Latest China Developer Version Fastboot File Download

Xiaomi Mi Pad Latest China Stable Version Fastboot File Download

Xiaomi Mi Pad Latest Global Stable Version Fastboot File Download

Xiaomi Mi Pad 2 Latest China Stable Version Fastboot File Download

Redmi 1S Latest China Developer Version Fastboot File Download

Redmi 1S Latest Global Developer Version Fastboot File Download

Redmi 1S Latest China Stable Version Fastboot File Download

Redmi 1S Latest Global Stable Version Fastboot File Download

Redmi Note 4G Latest China Developer Version Fastboot File Download

Redmi Note 4G Latest Global Developer Version Fastboot File Download

Redmi Note 4G Latest China Stable Version Fastboot File Download

Redmi Note 4G Latest Global Stable Version Fastboot File Download

Redmi Note Prime (4G Dual-SIM) Latest China Developer Version Fastboot File Download

Redmi Note Prime (4G Dual-SIM) Latest China Stable Version Fastboot File Download

Redmi Note Prime Latest Global Stable Version Fastboot File Download

Redmi Note Prime Latest Global Developer Version Fastboot File Download

Redmi Note 2 Latest China Developer Version Fastboot File Download

Redmi Note 2 Latest Global Stable Version Fastboot File Download

Redmi Note 2 Latest Global Developer Version Fastboot File Download

Redmi Note 2 Latest China Stable Version Fastboot File Download

Redmi Note 3 MTK Latest China Developer Version Fastboot File Download

Redmi Note 3 MTK Latest China Stable Version Fastboot File Download

Redmi Note 3 Qualcomm Latest China Developer Version Fastboot File Download 

Redmi Note 3 Qualcomm Latest China Stable Version Fastboot File Download

Redmi Note 3 Qualcomm Latest Global Developer Version Fastboot File Download

Redmi Note 3 Qualcomm Latest Global Stable Version Fastboot File Download

Redmi 2 Latest China Developer Version Fastboot File Download

Redmi 2 Latest Global Developer Version Fastboot File Download

Redmi 2 Latest China Stable Version Fastboot File Download

Redmi 2 Latest Global Stable Version Fastboot File Download

Redmi 2 Prime Latest China Developer Version Fastboot File Download

Redmi 2 Prime Latest China Stable Version Fastboot File Download

Redmi 2 Prime Latest Global Developer Version Fastboot File Download

Redmi 3 Latest China Developer Version Fastboot File Download

Redmi 3 Latest China Stable Version Fastboot File Download

(Please check if the ROM file suffix is '.tgz'. If it is '.gz', please rename it to '.tgz')

0 comments:

Post a Comment

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕က ပုိက္ဆံရွာဖုိ႔ အခမဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြကုိ တည္ေထာင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ အခမဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြကုိ တည္ေဆာက္ဖုိ႕ ပုိက္ဆံရွာတာ။ မာ့ခ္ဇက္ကာဘတ္

အမွန္တကယ္တတ္ေျမာက္လိုသူမ်ားအတြက္ မုိဘိုင္းဖုန္းျပုျပင္ျခင္းဆုိင္ရာ Software ပိုင္းကို အေျခခံမွစတင္သင္ၾကားမယ့္ ရက္ရွည္ (၁) လ သင္တန္း ကို ဆရာ Than Toe Aung ( TTA ) မွ သင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္ ဧပရယ္လ (၂၆) ၂၀၁၈ တြင္အတန္းစပါမယ္ စာရင္းေပးသြင္းလိုသူမ်ား 09250248011 , 0941005703 သို႔ ဆက္သြယ္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါၿပီ...