အတန္းခြဲ အမွတ္စဥ္ (၉) ၆ လပိုင္း (၁၂) ရက္ေန႔ ၂၀၁၈ မွာစပါမယ္ 👇👇👇Hello Official Firmware CollectionFirmware တဖုိင္ကို ၃၀၀၀ ပါ ေငြျဖည့္ကဒ္ခဲျခစ္နံပါတ္ေပးပို႔ၿပီး၀ယ္ယူႏိုင္ပါတယ္...
Facebook ကေန thantoeaungat 
Hello P1 Firmware Download
Hello P1+ Firmware Download
Hello P100 Firmware Download
Hello P2 Firmware Download
Hello P200 Firmware Download
Hello P3 Firmware Download
Hello P300 Firmware Download
Hello P6 Firmware Download
Hello PRUMIUM 5 Firmware Download
Hello PREMIUM 8 Firmware Download
Hello PREMIUM 1 Firmware Download
Hello PREMIUM 7 Firmware Download
Hello R1 Firmware Download
Hello R5 Firmware Download
Hello SMART 3 Firmware Download
Hello SMART 8 Firmware Download
Hello V3 Firmware Download
Hello X1 Firmware Download
Hello X100 Firmware Download
Hello X2 Firmware Download
Hello X200 Firmware Download
Hello X300 Firmware Download
Hello X3 Firmware Download
Hello X4 Firmware Download
Hello X5 Firmware Download
Hello P100 Firmware Download
Hello X5 Firmware Download
Hello X6 Firmware Download
Hello X7 Firmware Download
Hello P4 Firmware Download
Hello P5 Firmware Download
Hello P7 Firmware Download
Hello P7 mini Firmware Download
Hello P8 mini Firmware Download
Hello P8 Firmware Download
Hello P9 Firmware Download
Hello R100 Firmware Download

Paid 100% စမ္းၿပီးသားမ်ားျဖစ္ပါတယ္ (လိုအပ္ပါက 09978075760 (သို႔မဟုတ္) Facebook ကေန thantoeaungat လို႔ရွာၿပီးဆက္သြယ္၀ယ္ယူႏုိင္ပါတယ္)

1 comment:

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕က ပုိက္ဆံရွာဖုိ႔ အခမဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြကုိ တည္ေထာင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ အခမဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြကုိ တည္ေဆာက္ဖုိ႕ ပုိက္ဆံရွာတာ။ မာ့ခ္ဇက္ကာဘတ္

အမွန္တကယ္တတ္ေျမာက္လိုသူမ်ားအတြက္ မုိဘိုင္းဖုန္းျပုျပင္ျခင္းဆုိင္ရာ Software ပိုင္းကို အေျခခံမွစတင္သင္ၾကားမယ့္ ရက္ရွည္ (၁) လ သင္တန္း ကို ဆရာ Than Toe Aung ( TTA ) မွ သင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္ ဧပရယ္လ (၂၆) ၂၀၁၈ တြင္အတန္းစပါမယ္ စာရင္းေပးသြင္းလိုသူမ်ား 09250248011 , 0941005703 သို႔ ဆက္သြယ္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါၿပီ...