အတန္းခြဲ အမွတ္စဥ္ (၉) ၆ လပိုင္း (၁၂) ရက္ေန႔ ၂၀၁၈ မွာစပါမယ္ 👇👇👇Redmi 3s 3x ႏွင့္ MI5 တုိ႔ႏွင့္အထက္ Mi အေကာင့္ Bypass 100% (PDF)********************************************************
PDF ကို ၁၀၀၀၀ နဲ႔၀ယ္ယူႏိုင္ပါတယ္ Mi Account Lock Solution Group ထဲကိုထည့္သြင္းေပးမွာျဖစ္ပါတယ္ အျခား Error မ်ားကိုပါေလ့လာႏုိင္ Post တင္ေပးျမန္းႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္ :D (Y)
*************************
3s 3x နဲ႔ Mi 5 တုိ႔ႏွင့္အထက္မွာ က်ေတာ့အင္တာနက္ , WIFI ခ်ိတ္လိုက္တာနဲ႔ အေကာင့္ေလာ့ျပန္က်ပါတယ္ အဲဒီအတြက္ ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားအတိုင္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္။
*
*
(ဒီစာအုပ္၀ယ္ထားသူမ်ား ေနာက္စာအုပ္ထြက္လွ်င္လည္း 50% ျဖင့္၀ယ္ယူႏိုင္)
*
Mi Account Lock Solution Group မန္ဘာမ်ား CB မွာ Password လာယူပါ။

0 comments:

Post a Comment

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕က ပုိက္ဆံရွာဖုိ႔ အခမဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြကုိ တည္ေထာင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ အခမဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြကုိ တည္ေဆာက္ဖုိ႕ ပုိက္ဆံရွာတာ။ မာ့ခ္ဇက္ကာဘတ္

အမွန္တကယ္တတ္ေျမာက္လိုသူမ်ားအတြက္ မုိဘိုင္းဖုန္းျပုျပင္ျခင္းဆုိင္ရာ Software ပိုင္းကို အေျခခံမွစတင္သင္ၾကားမယ့္ ရက္ရွည္ (၁) လ သင္တန္း ကို ဆရာ Than Toe Aung ( TTA ) မွ သင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္ ဧပရယ္လ (၂၆) ၂၀၁၈ တြင္အတန္းစပါမယ္ စာရင္းေပးသြင္းလိုသူမ်ား 09250248011 , 0941005703 သို႔ ဆက္သြယ္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါၿပီ...