ရွားပါး Firmware မ်ား၀ယ္ယူႏုိင္ၿပီ Xiaomi MIUI Mi Account Lock , Frp , Sony Lock , Samsung , iPad , iPod (Wifi Only) iCloud မ်ားေလာ့ေျဖေဆာင္ရြက္ေပးေနပါၿပီ ဆက္သြယ္ရန္ 09978075760 (သို႔မဟုတ္) Facebook ကေန thantoeaungat လို႔ရွာပါ
_______________________________


Fruity Loop Mobile 2.0

iOS Device အားလံုးအတြတ္ $19.99 တန္တဲ့  Fruity Loop Mobile 2.0 အား ျမန္မာအိုင္တီဂရုမွာ Free ေဒါင္းႏိုင္ပါၿပီ။ AppSync ေတာ့ သြင္းထားဖို႕လိုပါတယ္။
မွတ္ခ်က္။    ။ Android အတြတ္ မေတြ႕မိေသးပါ။
http://dl.ipcsuite.com/iphone/multimedia/audio/FL_Studio_Mobile_v2.0.ipaOS Device အားလံုးအတြတ္ $19.99 တန္တဲ့ Fruity Loop Mobile 2.0 အား ျမန္မာအိုင္တီဂရုမွာ Free ေဒါင္းႏိုင္ပါၿပီ။ AppSync ေတာ့ သြင္းထားဖို႕လိုပါတယ္။
မွတ္ခ်က္။ ။ Android အတြတ္ မေတြ႕မိေသးပါ။
http://dl.ipcsuite.com/iphone/multimedia/audio/FL_Studio_Mobile_v2.0.ipa

ref: ITGroup

0 comments:

Post a Comment

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕က ပုိက္ဆံရွာဖုိ႔ အခမဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြကုိ တည္ေထာင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ အခမဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြကုိ တည္ေဆာက္ဖုိ႕ ပုိက္ဆံရွာတာ။ မာ့ခ္ဇက္ကာဘတ္